Du använder en föråldrad internetläsare. För en snabbare, säkrare och bättre surf-upplevelse, uppgradera gratis nu.

Miljön - Vår framtid! 

Vårt engagemang för miljön är stort. Allt vi gör på StockholmsBuss är med hänsyn för miljön. 
Allt från sopsortering på kontoret till att vi driver vår depå/garage med solcellsenergi. 
Självklart tankar vi våra bussar med det miljövänliga samt fossilfria bränslet HVO för att minska utsläppet av partiklar. 
Vår vision är att bli ett av Sveriges miljövänligaste bussbolag.

Dieselmotorn är fortfarande det effektivaste sättet att driva fram ett tungt fordon. HVO är en syntetisk diesel som framställs av olika restprodukter och avfall, som vegetabiliska och animaliska fetter och oljor. El är ännu inget realistiskt alternativ, räckviddsmässigt, för en buss i beställningstrafik.

Som ett ytterligare steg i vårt miljöarbete så har vi fr.o.m. den 13 oktober 2017 installerat en 19,25 kW solcellsanläggning som hjälper oss att driva vårt bussgarage i Sollentuna. Där tvättar vi, tömmer toaletter, laddar och reparerar våra 20 bussar. Anläggningen producerar så mycket el att vi vid även säljer vårt överskott.


Vår Miljöpolicy

  • Alla våra medarbetare strävar efter att minska vår miljöpåverkan. Utbildning sker löpande av miljöfrågor till personal. Bränslebesparande samt miljövänlig transport av fordon.
  • Vid nyanskaffning av bussar så väljs alltid högsta miljöklass. Vår vision är att alla bussar ska ha den högsta miljöklassen (Euro6 eller högre).
  • Ingen buss ska vara äldre än 10 år.
  • Alla inköp av kemikalier, oljor sker med hänsyn av miljö, endast de mest miljövänliga produkter används.
  • Allt drivmedel till våra bussar ska vara miljödiesel eller annat alternativt miljövänligt bränsle.
  • Krav på att våra underleverantörer uppfyller våra högt ställda miljökrav.
  • Vår anläggning i Sollentuna drivs med solcells-el och överskottet säljs vidare.
  • Avfallet miljösorteras, både på kontor & garage.
  • 98% av alla våra fakturor skickas per mail.

Våra Miljömål:

- 2018 Garage/Depå självförsörjande på el, Solceller monterade (mål uppfyllt).
- 2020 Alla bussar ska ha miljöklass Euro6 eller högre. Nyanskaffning av fordon (mål uppfyllt). 
- 2022 Miljövänligt bränsle HVO eller renare bränsle på alla bussar. Halvering utsläpp av växthusgaser baserat på 2017 års uppgifter.
- 2030 El-bussar, nyanskaffning


Glöm inte; Att resa i grupp är ett klimatsmart val!