Du använder en föråldrad internetläsare. För en snabbare, säkrare och bättre surf-upplevelse, uppgradera gratis nu.

Stockholmsbuss & Delfinbuss blev en

Vi två blev en.

Den 1 dec 2018 gick Stockholmsbuss och Delfinbuss ihop.
Båda företagen firar 31 år i branschen och har följt varandra och samarbetat under väldigt lång tid.

Delfinbuss tog vintern 2018 över depån med bussgarage i Tyresö och även några av StockholmsBuss dåvarande bussar. Namnet Stockholmsbuss lever kvar och bussarna är fortfarande stripade med Stockholmsbuss logga.

Stockholmsbuss & Delfinbuss blev en

 

Från att ha varit tighta bundsförvanter i flera år, där vi jobbat sida vid sida och hjälpt varandra med allt från stora till små uppdrag så föll det sig alldeles naturligt att våra bolag skulle svetsas samman lite till och bli ett när den gamle ägaren till Stockholmsbuss, Göran, kände att äventyret som pensionär kallade på honom. Det bestämdes att Stockholmsbuss med tillhörande personal och kunder skulle få ett fortsatt liv genom att ingå i Delfinbuss och på så sätt leva vidare, sida vid sida, med sin livslånga vän. 

Personalen föll snabbt in i sina viktiga och naturliga roller inom Delfinbuss-familjen och kunderna var glada att få fortsätta sina äventyr med sina betrodda förare samtidigt som de fick lära känna nya ansikten med. För att säkerställa en behaglig och gynnsam övergång för alla så finns Göran kvar bakom kulisserna för att svara på frågor och finnas till hands om funderingar uppstår.

Det viktigaste med sammanslagningen var självklart att kunderna och personalen skulle ha fortsatt förtroende för oss och veta om att de alltid kom i första hand! Det tillsammans med lite ny energi så stärktes banden bolagen emellan och lades till en fin grund för vår gemensamma framtid.